Despatx – Boutique Legal

BDU neix amb l’objectiu fonamental de donar un servei de gran especialització i amb una visió de 360º en l’àrea del Dret Administratiu i del Dret Urbanístic.

Aquesta especialització i visió transversal ens permet valorar cada actuació i els riscos que comporta, així com donada la trajectòria de l’equip, enfocar de la manera més encertada l’estratègia a seguir.

La firma ofereix serveis en una àmplia àrea del Dret Administratiu, i molt especialment en el Dret Urbanístic, una branca del dret que per la seva complexitat i extensió normativa requereix un coneixement molt especialitzat.

La nostra experiència i constant formació ens permet oferir uns serveis jurídics dins del món Administratiu i Urbanístic de gran eficàcia i especialització; aquest fet ens diferencia de la resta de despatxos amb una filosofia més generalista.

Tot i la gran especialització de la nostra firma, BDU també presta serveis d’assessorament en assumptes amb una incidència més transversal o multidisciplinar, oferint la possibilitat de formar equips multi-treball amb altres professionals, amb els quals la firma col·labora habitualment o amb professionals que aporta el client.

Un altre dels grans actius que té BDU és el seu equip, així com el gran nombre de professionals que integren la xarxa de col·laboradors del més alt nivell i professionalitat.

L’eix central del nostre model de treball radica en prestar als nostres clients, ja siguin Administracions Públiques, empreses o particulars, un servei professional del més alt nivell de qualitat i compromís, amb un tracte seriós, personal i de proximitat, atesa la nostra experiència i trajectòria en Dret Administratiu i Urbanistic.

Equip

El despatx està format tant pels socis fundadors com per un conjunt de professionals amb qui col·laborem habitualment, ja siguin arquitectes, enginyers, ambientòlegs o advocats especialistes en altres àrees. Tots ells amb àmplia experiència en el seu món laboral i amb reconeguda professionalitat. D’aquesta manera la firma lidera el projecte i interrelaciona amb la resta de professionals, oferint un assessorament multidisciplinari complet.

Cada assumpte és tractat de manera individual i amb transversalitat amb la resta de membres de l’equip per tal de donar una resposta encertada, pròpia i personalitzada.

Socis

Sònia Berlanga Font

Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (2001).

Màster en Dret Immobiliari i Urbanístic i en Dret de l’Edificació i de la Construcció per l’Institut d’Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra (2003-2004).

Col·legiada a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona des de l’any 2003.

Especialista en Dret Administratiu i Urbanístic.

Des de l’any 2003 ha exercit com a professional liberal en l’assessorament de particulars, empreses i Administracions Públiques en relació a instruments de planejament,  gestió i disciplina urbanística, i en procediments judicials davant la jurisdicció contenciosa-administrativa.

sonia@bdurbanisme.com

Antoni Magín Simon

Llicenciat en Dret per la Universitat de Girona  (2001).

Màster en Dret Immobiliari i Urbanístic i en Dret de l’Edificació i de la Construcció per l’Institut d’Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra (2003-2004).

Col·legiat a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona des de l’any 2003.

Especialista en Dret Administratiu, Dret Urbanístic, Dret Concursal i Dret de l’empresa.

Assessor Jurídic de Polux i Gestex, empresa contractada per les expropiacions de la Diputació de Girona.

Des de l’any 2003 ha exercit com a professional liberal en l’assessorament de particulars, empreses en diferents àrees del Dret derivant cap a una especialització en l’àrea del Dret Administratiu i Urbanístic.

toni@bdurbanisme.com

Consultoria i administració

Àngels Gil-Vernet i Huguet

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (1972) i col·legiada a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona des de l’any 1973.

Sòcia fundadora del despatx GIL-VERNET, ORPINELL, MARTI, SOLE, Advocats Associats (1973-2019), des d’on ha dirigit i liderat el departament de dret urbanístic i dret administratiu.

Directora de la Unitat d’actuació i Gestió del Patronat Metropolità del Parc de Collserola (1987 a 1991).

Membre de l’equip redactor de diversos planejaments guardonats (POUM de Valls, POUM de Montmeló, Pla Especial de reordenació i millora del Barri de la Mina, Pla Especial de protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural del Montseny i Revisió PGOU de Terrassa).

Ponent i coordinadora de diversos mòduls i conferències relatives al dret urbanístic.

Redactora de la Guia de referència per a l’elaboració de les NNUU del POUM Instruments normatius comuns del Planejament Urbanístic, com a aplicació directa sobre la LUC i RLUC (2009-2011).

angels@bdurbanisme.com

Mayte Luengo

Departament d’Administració-Comptabilitat

bdu@bdurbanisme.com