Despacho – Boutique Legal

BDU nace con el objetivo fundamental de prestar un servicio de gran especialización con una visión de 360º en el área del Derecho Administrativo y del Derecho Urbanístico.

Aquesta especialització i visió transversal ens permet valorar cada actuació i els riscos que comporta, així com donada la trajectòria de l’equip, enfocar de la manera més encertada l’estratègia a seguir.

La firma ofereix serveis en una àmplia àrea del Dret Administratiu, i molt especialment en el Dret Urbanístic, una branca del dret que per la seva complexitat i extensió normativa requereix un coneixement molt especialitzat.

La nostra experiència i constant formació ens permet oferir uns serveis jurídics dins del món Administratiu i Urbanístic de gran eficàcia i especialització; aquest fet ens diferencia de la resta de despatxos amb una filosofia més generalista.

Tot i la gran especialització de la nostra firma, BDU també presta serveis d’assessorament en assumptes amb una incidència més transversal o multidisciplinar, oferint la possibilitat de formar equips multi-treball amb altres professionals, amb els quals la firma col·labora habitualment o amb professionals que aporta el client.

Un altre dels grans actius que té BDU és el seu equip, així com el gran nombre de professionals que integren la xarxa de col·laboradors del més alt nivell i professionalitat.

L’eix central del nostre model de treball radica en prestar als nostres clients, ja siguin Administracions Públiques, empreses o particulars, un servei professional del més alt nivell de qualitat i compromís, amb un tracte seriós, personal i de proximitat, atesa la nostra experiència i trajectòria en Dret Administratiu i Urbanistic.

Equipo

El despacho está formado tanto por los socios fundadores como por un conjunto de profesionales con quienes colaboramos habitualmente, ya sean arquitectos, ingenieros, ambientólogos o abogados especialistas en otras áreas. Todos ellos con una amplia experiencia en su mundo laboral y con reconocida profesionalidad. De este modo la firma lidera el proyecto e interrelaciona con el resto de profesionales, ofreciendo un asesoramiento multidisciplinario completo.

Cada asunto es tratado de manera individual y con transversalidad con el resto de miembros del equipo para dar unarespuesta acertada, propia y personalizada.

Socios

Sònia Berlanga Font

Licenciada en Derecho por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (2001).

Máster en Derecho Inmobiliario y Urbanístico y en Derecho de la Edificación y de la Construcción por el Instituto de Educación Continua de la Universitat Pompeu Fabra (2003-2004).

Colegiada en el Il·lustre Col·legi d’Adocats de Barcelona desde el año 2003.

Especialista en Derecho Administrativo y Urbanístico.

Desde el año 2003 ha ejercido como profesional liberal en el asesoramiento de particulares, empresas y Administraciones Públicas en relación a instrumentos de planeamiento, gestión y disciplina urbanística, y en procedimientos judiciales ante la jurisdicción contenciosa-administrativa.

sonia@bdurbanisme.com

Antoni Magín Simon

Licenciado en Derecho por la Universitat de Girona (2001).

Máster en Derecho Inmobiliario y Urbanístico y en Derecho de la Edificación y de la Construcción por el Instituto de Educación Continua de la Universitat Pompeu Fabra (2003-2004).

Colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Girona desde el año 2003.

Especialista en Derecho Administrativo, Derecho Urbanístico, Derecho Concursal y Derecho de la empresa.

Asesor Jurídico de Polux y Gestex, empresa contratada para las expropiaciones de la Diputación de Girona.

de el año 2003 ejerciendo como profesional liberal en el asesoramiento de particulares, empresas en diferentes áreas del Derecho derivando hacia una especialización en el área del Derecho Administrativo y Urbanístico.

toni@bdurbanisme.com

Consultoría y administración

Àngels Gil-Vernet i Huguet

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (1972) i col·legiada a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona des de l’any 1973.

Sòcia fundadora del despatx GIL-VERNET, ORPINELL, MARTI, SOLE, Advocats Associats (1973-2019), des d’on ha dirigit i liderat el departament de dret urbanístic i dret administratiu.

Directora de la Unitat d’actuació i Gestió del Patronat Metropolità del Parc de Collserola (1987 a 1991).

Membre de l’equip redactor de diversos planejaments guardonats (POUM de Valls, POUM de Montmeló, Pla Especial de reordenació i millora del Barri de la Mina, Pla Especial de protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural del Montseny i Revisió PGOU de Terrassa).

Ponent i coordinadora de diversos mòduls i conferències relatives al dret urbanístic.

Redactora de la Guia de referència per a l’elaboració de les NNUU del POUM Instruments normatius comuns del Planejament Urbanístic, com a aplicació directa sobre la LUC i RLUC (2009-2011).

angels@bdurbanisme.com

Mayte Luengo

Departamento de Administración – Contabilidad

bdu@bdurbanisme.com